Modernizarea Parcului de autobuze în anul 2022

Î.M. ”Parcul urban de autobuze” la momentul actual efectuează următoarele lucrări de reparație:

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a personalului

Lucrările de modernizare a staţiei de alimentare cu combustibil