Modificarea intinerarului rutelor de autobuz la data de 16-17.10.2021

Publicat: 2021-10-15 20:39:27, Vizualizari: 12

SPRE ATENŢIA CĂLĂTORILOR

În conformitate cu Dispoziția Primăriei Municipiului Chișinău nr.602-d din 13.10.2021 La data de 16.10.2021 în legătură cu desfășurarea competiției sportive (maraton)

Itinerarul rutei urbane № 5 „bd. Cuza-Vodă – str. Bucovinei” va fi organizată după cum urmează:

TUR: -> pe traseul stabilit.

RETUR: -> de pe str. M-t G. Bănulescu-Bodoni pe str. 31 August 1989, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

Itinerarul rutei suburbane № 46 „str. Melestiu – sat. Ghidighici” va fi organizată după cum urmează:

TUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. M-t G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

RETUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe str. M-t G. Bănulescu-Bodoni, str. 31 August 1989, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

Itinerarul rutei suburbane № 11 „Str. Ismail –or. Durlești- Piața D. Cantemir” va fi organizată după cum urmează:

TUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. M-t G. Bănulescu-Bodoni și în continuare pe traseul stabilit.

RETUR: -> pe traseul stabilit

Itinerarul rutei suburbane № 9 „Piața D. Cantemir – or. Codru” va fi organizată după cum urmează:

TUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe str. str. M-t G. Bănulescu-Bodoni, str. 31 August 1989, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

RETUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. M-t G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

În conformitate cu Dispoziția Primăriei Municipiului Chișinău nr.602-d din 13.10.2021 La data de 17.10.2021 în legătură cu desfășurarea competiției sportive (maraton)

Itinerarul rutei urbane № 5 „bd. Cuza-Vodă – str. Bucovinei” va fi organizată după cum urmează:

TUR: -> de pe bd. Dacia pe str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albișoara, bd. Renașteri Naționale și în continuare pe traseul stabilit.

RETUR: -> de pe bd. Renașteri Naționale pe str. Albișoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. Trandafirilor, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit.

Itinerarul rutei suburbane № 46 „str. Melestiu – sat. Ghidighici” se modifică după cum urmează:

de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe str. Al. Șciusev, str. București, str. Tighina, str. M. Kogălniceanu, str. Ismail, str. București, str. Al. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

Itinerarul rutei suburbane № 11 „Str. Ismail –or. Durlești- Piața D. Cantemir” se modifică după cum urmează:

de pe str. Ismail pe str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și în continuare pe traseul stabilit.

Itinerarul rutei suburbane № 9 „Piața D. Cantemir – or. Codru” va fi organizată după cum urmează:

TUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, pe str. Al. Șciusev, str. București, str. Tighina și în continuare pe traseul stabilit.

RETUR: -> de pe str. Ismail, str. București, str. Al. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

Itinerarul rutei urbane № 26 „str. Liviu Deleanu – str. Doina” va fi organizată după cum urmează:

TUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, pe str. M. Viteazul, str. Albișoara, bd. renașteri Naționale și în continuare pe traseul stabilit.

RETUR: -> de pe bd. Renașteri Naționale pe bd. Gr. Vieru, str. Romană, bd. Gr. Vieru, pe lîngă S.A. „Apă Canal” str. Al. Pușkin, str. Albișoara, str. M. Viteazul, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

Itinerarul rutei urbane № 23 „str. Ismail – bd. Mircea cel Bătrîn”

Se scurtează pînă la intersecția bd. Dacia și str. Hristo Botev.

Itinerarul rutelor suburbane № 18, 33, 44 și 49 Se modifică după cum urmează:

TUR: -> de pe str. Tighina pe str. Columna, str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Iu. Gagarin și în continuare pe traseele stabilite.

RETUR: -> de pe bd. iu. Gagarin pe bd. D. Cantemir, str. Av. Iancu, str. Tighina (stația terminus).

Se stabilesc pe traseul modificat stațiile transportului public cele existente, semnalizate prin indicatorul rutier nr. 5.6.1 „Stație pentru autovehiculele de rută”

Dispeceratul Central Î.M. ,,PUA”
Tel.:022-83-73-17
Administrația Î.M. ,,PUA”
Tel.:022-83-73-32