Modificarea intinerarului rutei 26 la data de 17.07.2021

SPRE ATENŢIA CĂLĂTORILOR

În legătură cu lucrările de frezare a învelișului asfaltic pe str. I. Creangă, tronsonul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și str. E. Coca La data de 17.07.2021, Itinerarul rutei urbane de autobuz № 26 „str. L. Deleanu – str. Doina” va fi modificat după cum urmează:

TUR: -> de pe str. Alba-Iulia pe str. Constituției, str. V. Lupu, str. C. Stere, str. A. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit

RETUR: -> de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe str. S. Lazo, str. București, str. Al. Șciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Constituției, str. Alba-Iulia și în continuare pe traseul stabilit


Administraţia Î.M. „PUA”
Tel. (022) - 83-73-32