Regulile de transportare a călătorilor din mun. Chișinău și suburbii

SPRE ATENȚIA CĂLĂTORILOR!!!


Conform Deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a mun. Chișinău, nr. 15 din 25 aprilie 2020, pct. 10, se admite transportarea călătorilor din suburbiile mun. Chișinău cu o capacitate de pînă la 35 călători, iar pentru autobuzele articulate, pînă la 50 călători. Pentru pasageri din raza urbană, transportarea se efectuiază numai pe scaune, conform anexei nr.3 a Hotărîrei Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 8 din 15 martie 2020, pct.2, aliniat 3.


Administraţia Î.M. „PUA”
Tel. 022 - 83 - 73 - 32