Portal de date deschise (Open Data) în transportul public din Chişinӑu

Publicat: 2023-03-28 20:20:44, Vizualizari: 510

Portal de date deschise (Open Data) în transportul public din Chişinӑu lansat in colaborare cu tranzy.ai -platforma pentru digitalizarea mobilitӑţii urbane.

Primăria Municipiului Chișinău alături de Î.M “Regia Transport Electric Chișinău” şi Parcul Urban de Autobuze, în colaborare cu tranzy.ai, platforma utilizatӑ pentru managementul de flotӑ, inaugureazӑ un portal de Open Data prin care sunt puse la dispoziție seturi de date legate de transportul în comun din Municipiul Chişinӑu - vehicule şi toate detaliile aferente în timp real, stații, rute ş.a. Datele publice deschise sunt datele care pot fi accesate, utilizate, refolosite și redistribuite gratuit şi liber de către oricine este interesat - supuse doar, cel mult, cerinței de atribuire și distribuire în condiții similare.

Seturile de date de transport publice deschise sunt furnizate în format GTFS (General Transit Feed Standard), sunt date procesate, disponibile la interval de 20 secunde şi pot fi accesate pe https://tranzy.ai/opendata. Informaţiile sunt extrase din platforma de management de flotӑ tranzy.ai pe care RTEC şi PUA o opereazӑ şi sunt corelate direct cu toate operaţiunile pe care angajaţii RTEC şi PUA le realizeazӑ zilnic – stabilirea traseelor şi a staţiilor aferente, stabilirea orarelor, planificarea şi alocarea la traseu.

RTEC şi PUA acceseazӑ în mod gratuit platforma tranzy.ai şi funcţiile de bazӑ pentru organizare resurselor de exploatare: vehicule, şoferi, staţii, garaje ș.a., fiind un instrument de management esenţial pentru digitalizarea şi organizarea activitӑţii, operaţiunilor, proceselor zilnice de planificare transport public şi informarea cӑlӑtorilor.

Prin încheierea unui protocol de colaborare cu tranzy.ai, RTEC şi PUA acceseazӑ în mod gratuit spre utilizare, şi o suitӑ de soluţii specifice activitӑţii de transport public, cum sunt: soluţia de management de flotӑ/software AVL, aplicaţie mobilӑ pentru dispeceri, soluţia de generare alerte de parcurs asociate traseelor, aplicaţia tranzy.app ce transformӑ în beneficii procesele şi operaţiunile digitalizate ale operatorilor de transport public, dar şi portalul de date deschise (Open Data).

Un exemplu de produs sau serviciu dezvoltat în baza datelor publice deschise existente este şi harta live cu rute şi poziţia în timp real a vehiculelor. Harta poate fi consultatӑ pe www.chisinau.md, www.rtec.md, www.autourban.md, www.mobilitatechisinau.md, cuprinde traseele tuturor mijloacelor de transport şi este prezentӑ şi în tranzy.app, odatӑ cu noul update disponibil pe Android şi iOS.

Implementarea unei politici de Open Data pentru transportul în comun este o premierӑ pentru Chişinӑu iar o astfel de abordare, deschisӑ şi transparentӑ, are la bazӑ dorinţa de a inova şi de a gӑsi oportunitӑţi de parteneriate strategice cu diverse companii interesate în îmbunӑtӑţirea datelor existente şi în livrarea de servicii cu valoare adӑugatӑ pentru toţi cetӑţenii oraşului. Practic, acest portal cu date deschise aduce beneficii directe pentru cetӑţeni, autoritӑţi, mediul de business şi, implicit, RTEC şi PUA şi operaţiunile desfӑşurate zilnic în transportul de cӑlӑtori.

Aplicaţia de mobil pentru călători – tranzy.app - este un exemplu de funcționalitate pe care platforma tranzy.ai o furnizează gratuit, prin procesarea datelor din soluții proprii, terțe și operarea lor în timp real de către companiile și regiile de transport public.

Astăzi, la două săptămâni de la lansare, Tranzy.app este utilizată de peste 80 000 călători din Chișinău.

Menționăm ca aplicația este disponibilă deja și în 4 limbi: română, rusă, engleză și ucraineană.


Administraţia Î.M. „PUA”
Tel. (022) - 83-73-32