Invitație de Participare pentru Procurarea Serviciilor de Inspecție Tehnică Periodică a Autobuzelor


Î.M. Parcul Urban de Autobuze (în continuare - PUA) solicită oferta privind prețurile de achiziționare a serviciilor de inspecția tehnică periodică pentru autobuzele (conform listei).

Parametrii solicitați privind obiectul achizițiilor se anexează:

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: Oferta semnată cu aplicarea semnăturii electronice se prezintă până la data de 26 aprilie 2024, orele 12.00 pe poșta electronică: achizitii.pua@gmail.com

Criteriul de evaluare: Contractul de achiziționare va fi încheiat cu Prestatorul care în rezultatul negocierilor va propune serviciile solicitate în conformitate cu cerințele înaintate și cel mai mic preț pe ofertă. Stația de inspecție tehnică trebuie să fie amplasată obligatoriu într-o rază de maxim 10 km de la adresa beneficiarului, str. Sarmizegetuza 51, mun. Chișinău.

Termenul și condițiile de prestare a serviciului: Pentru perioada de 12 luni, conform condițiilor contractului.

Valuta și modul de achitare: Prețul va fi stabilit în lei moldovenești, va include toate cheltuielile, inclusiv TVA și va fi fix pe toată perioada de executare a contractului;

Termenul de valabilitate a ofertelor: Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

Documentele de calificare necesare:

1. Oferta

2. Copia certificatului de înregistrare a firmei

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:

Locație: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51

Telefon: 022-83-73-35

Email: achizitii.pua@gmail.com

Procedura de achiziție se desfășoară conform Hotărârii Guvernului Nr. 870 din 14.12.2022 privind Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică.

Cu respect,

Zadeseneț Ghenadie

Director interimar al Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”Fișiere atașate:
- 4_semnat .pdf
- 4_anexa.docx