Invitație de Participare pentru Procurarea Serviciilor de Inspecție Tehnică Periodică a Autobuzelor (2024)


Î.M. Parcul Urban de Autobuze (PUA) vă invită să participați la procedura de achiziție pentru procurarea serviciilor de inspecție tehnică periodică a autobuzelor conform listei.

Detalii:

- Termen-limită de prezentare a ofertelor: Ofertele semnate electronic trebuie depuse până la data de 20 februarie 2024, ora 10:00, pe adresa de poștă electronică: achizitii.pua@gmail.com.

- Criteriul de evaluare: Contractul va fi atribuit prestatorului care, în urma negocierilor, va propune serviciile conforme cu cerințele și va avea cel mai mic preț.

- Durata și condițiile contractului: Serviciul trebuie furnizat timp de 12 luni, conform condițiilor contractuale.

- Valoare și modalitate de plată: Prețul va fi exprimat în lei moldovenești, va include toate cheltuielile, inclusiv TVA, și va rămâne fix pe durata contractului.

- Valabilitatea ofertelor: Ofertele sunt valabile timp de 30 de zile de la data limită de depunere.

Documentele de calificare necesare:

1. Oferta

2. Copia certificatului de înregistrare a firmei

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:

Locație: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51

Telefon: 022-83-73-35

Email: achizitii.pua@gmail.com

Procedura de achiziție se desfășoară conform Hotărârii Guvernului Nr. 870 din 14.12.2022 privind Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică.

Cu respect,

Zadeseneț Ghenadie

Director interimar al Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”Fișiere atașate:
- 2_anexa.docx
- 2_invitatie.pdf