Lucrări de instalare a unui diesel generator (sursa alter...


Info Achiziții

Info Descriere
Nume: Lucrări de instalare a unui diesel generator (sursa alternativa) cu includerea în schema existentă de alimentare cu energie electrică a Î.M Parcul urban de autobuze din str. Sarmizegetusa 51
Tip valuare achizițe: Low cost purchase
Data publicării: 2023-03-24
Data deschiderii: 2023-04-10 08:30:00
Locul deschiderii: MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Documente si contacte

Participa la licitatie
Nume: Î.M. Parcul Urban de Autobuze
Adresa: Chișinău str. Sarmizegetusa 51
Tel: 022-83-73-49
Email: achizitii.pua@gmail.com

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP