Servicii de elaborare a documentației de proiect privind ...


Info Achiziții

Info Descriere
Nume: Servicii de elaborare a documentației de proiect privind reparația punctului de control tehnic și recepție a autobuzelor al Î.M Parcul urban de Autobuze
Tip valuare achizițe: Low cost purchase
Data publicării: 2023-02-20
Data deschiderii: 2023-03-14 08:30:00
Locul deschiderii: MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Documente si contacte

Participa la licitatie
Nume: Î.M. Parcul Urban de Autobuze
Adresa: Chișinău str. Sarmizegetusa 51
Tel: 022-83-73-49
Email: achizitii.pua@gmail.com

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP