Servicii de reparație a stației de alimentare cu combustibil


Info Achiziții

Info Descriere
Nume: Servicii de reparație a stației de alimentare cu combustibil
Tip valuare achizițe: Mare
Data publicării: 2020-06-12
Data deschiderii: 2020-06-23 17:00:00
Locul deschiderii: MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Documente si contacte

Documente anexate

Nume: Secrieru Piotr
Tel: 069497414
Mail: secrierupetrea@gmail.com