Lucrări de montare a sistemului de încălzire cu aer a sec...


Info Achiziții

Info Descriere
Nume: Lucrări de montare a sistemului de încălzire cu aer a sectorului de producere DT1 al Î.M Parcul urban de autobuze
Tip valuare achizițe: Low cost purchase
Data publicării: 2022-09-21
Data deschiderii: 2022-10-03 08:30:00
Locul deschiderii: MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Documente si contacte

Participa la licitatie
Nume: Î.M. Parcul Urban de Autobuze
Adresa: Chișinău str. Sarmizegetusa 51
Tel: 022-83-73-49
Email: achizitii.pua@gmail.com

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP