Anvelope


Info Achiziții

Info Descriere
Nume: Anvelope
Tip valuare achizițe: ocds-b3wdp1-MD-1662038772003
Data publicării: 2022-09-01
Data deschiderii: 2022-10-06 08:30:00
Locul deschiderii: Î.M. "Parcul urban de autobuze"
Documente si contacte

Participa la licitatie
Nume: Î.M. Parcul Urban de Autobuze
Adresa: Chișinău str. Sarmizegetusa 51
Tel: 022-83-73-49
Email: achizitii.pua@gmail.com

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP