Boilere electrice - 1000 litri


Info Achiziții

Info Descriere
Nume: Boilere electrice - 1000 litri
Tip valuare achizițe: Achiziții cu costuri mici
Data publicării: 2021-04-30
Data deschiderii: 2021-05-05 17:00:00
Locul deschiderii: MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Documente si contacte

Participa la licitatie
Nume: Secrieru Piotr
Tel: 069497414
Mail: secrierupetrea@gmail.com