Boilere electrice de 50, 80, 100 litri


Info Achiziții

Info Descriere
Nume: Boilere electrice de 50, 80, 100 litri
Tip valuare achizițe: Achiziții cu costuri mici
Data publicării: 2020-11-17
Data deschiderii: 2020-11-21 17:00:00
Locul deschiderii: MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Documente si contacte

Participa la licitatie
Nume: Secrieru Piotr
Tel: 069497414
Mail: secrierupetrea@gmail.com